T4

Feline T4

         
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το VetExpert Rapid Feline T4 Test είναι μια χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση για την εκτίμηση της συγκέντρωσης της TT4 σε ορό ή πλάσμα γάτας, ώστε να διαγνωσθεί πιθανός υπερθυρεοειδισμός (ανεξάρτητα από τον τύπο στις αλλαγές του θυρεοειδούς).
Το VetExpert Rapid Feline T4 Test έχει ένα γράμμα “Τ” και ένα γράμμα “C”, ως γραμμή δοκιμής (Test line) και γραμμή ελέγχου (Control line) στην επιφάνεια της συσκευής. Και οι δύο γραμμές στο παράθυρο αποτελέσματος δεν είναι ορατές, πριν από την εφαρμογή κάποιου δείγματος. Η γραμμή ελέγχου (C) χρησιμοποιείται διαδικαστικά, και πρέπει πάντα να εμφανίζεται, εάν η διαδικασία εκτελείται σωστά και τα αντιδραστήρια λειτουργούν. Μια έγχρωμη γραμμή δοκιμής θα είναι ορατή στο παράθυρο αποτελέσματος, αν η συγκέντρωση TT4 δεν είναι αυξημένη στο δείγμα.
Τα σύμβολα 40 και 80 είναι επίσης ορατά στην επιφάνεια της συσκευής. Αυτά χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της συγκέντρωσης της Τ4 και την ερμηνεία του αποτελέσματος.

Το VetExpert Feline T4 Test παρέχει εκτίμηση της συγκέντρωσης τ της TT4 σε δείγμα ορού ή πλάσματος:

 • Η συγκέντρωση T4 είναι σημαντικά αυξημένη. Ο υπερθυρεοειδισμός είναι πολύ πιθανός ( > 80 ng/ml)
 • Η συγκέντρωση T4 είναι αυξημένη. Ο υπερθυρεοειδισμός είναι πιθανός (40-80 ng/ml)
 • Η συγκέντρωση T4 είναι μέσα στα όρια αναφοράς. Η λειτουργία του θυρεοειδούς θεωρείται φυσιολογική, εκτός αν οι τιμές έχουν πέσει για άλλους λόγους. ( < 40 ng/ml)

Υλικά που παρέχονται (5tests/kit)

 1. 5 VetExpert Rapid Feline T4 Test
 2. 1 φιαλίδιο με αραιωτικό προσδιορισμού (2,5 ml)
 3. 5 πιπέτες Pasteur (Pastettes)
 4. Οδηγίες χρήσης

        ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

 • Μόνο για κτηνιατρική διαγνωστική χρήση.
 • Για καλύτερα αποτελέσματα, απαιτείται αυστηρή τήρηση αυτών των οδηγιών.
 • Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε τα test από τα ατομικά σφραγισμένα σακουλάκια τους μέχρι αμέσως πριν από τη χρήση.
 • Μην χρησιμοποιείτε το test εάν η θήκη είναι κατεστραμμένη ή η σφραγίδα είναι σπασμένη.
 • Χρησιμοποιήστε το τεστ μέσα σε μία ώρα μετά το άνοιγμα.
 • Τοποθετήστε το τεστ σε οριζοντίως σε επίπεδη επιφάνεια, μέχρι τη χρήση του.
 • Μην επαναχρησιμοποιείτε τα test.
 • Μην χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης που αναγράφονται στην ετικέτα.
 • Τα συστατικά αυτού του κιτ έχουν έλεγχο της ποιότητας ως συγκεκριμένη παρτίδα. Μην αναμιγνύετε εξαρτήματα από διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας.
 • Προσέξτε την ποσότητα του δείγματος που θα χρησιμοποιήσετε. Πολύ μικρό δείγμα ή λάθος αριθμός σταγόνων μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος αποτέλεσμα.
 • Όλα τα δείγματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά. Απορρίψτε καταλλήλως όλα τα μολυσματικά υλικά. Απολυμάνετε την επιφάνεια που κάνατε το τεστ, αφού τελειώσετε.
 • Διαβάστε το τεστ στο συγκεκριμένο χρόνο. Μην αξιολογείτε αποτελέσματα μετά από αυτό το χρόνο.
 • Το δείγμα (ορός ή πλάσμα) πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου πριν την εξέταση.
 • Το τεστ δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με πλήρες αίμα.
 • Προτείνεται ο χειριστής να έχει εμπειρία στη χρήση και την ανάγνωση των αποτελεσμάτων σε τεστ οριζόντιας ροής.

         
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το κιτ μπορεί να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου  (2 ~ 30 ° C) ή στο ψυγείο. Το κιτ είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω στην ετικέτα της συσκευασίας.

ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Μην αποθηκεύετε το κιτ δοκιμών στο άμεσο ηλιακό φως.

        ΣΥΛΛΟΓΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 • Το δείγμα θα πρέπει να είναι πρόσφατος ορός ή πλάσμα (χρησιμοποιείστε μόνο ηπαρίνη)
 • Πριν τη χρήση, το δείγμα θα πρέπει να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Πριν την εξέταση, αφήστε το δείγμα 2 ώρες εκτός ψυγείου ή 4 ώρες εκτός κατάψυξης. Τα κρύα δείγματα μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα.
 • Για πιο σωστή εκτίμηση, οι σταγόνες του δείγματος θα πρέπει να είναι συγκεκριμένου όγκου. Ο ιδανικός όγκος είναι 22 μl, δηλαδή μία σταγόνα από την παρεχόμενη πιπέτα, όταν χρησιμοποιείται σωστά.Η χρήση πιπέτας Pasteur είναι λίγο διαφορετική από την απλή πιπέτα. Συλλέξτε προσεκτικά το δείγμα μέχρι να γεμίσει η κάτω γωνία του θαλάμου της πιπέτας. Αυτό εξασφαλίζει ικανοποιητική ποσότητα για να γίνει το τεστ, και ότι θα χρησιμοποιηθεί ο σωστός όγκος.
 • Το υγρό δεν θα πρέπει να έχει φυσαλίδες.
 • Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιπέτα εργαστηρίου. Μία σταγόνα αντιστοιχεί σε 22 μl.
 • Αν το φιαλίδιο που έχετε το δείγμα είναι πολύ βαθύ για την Pastette, μπορείτε να μεταφέρετε το δείγμα σε άλλο.
 • [Πλάσμα]
  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΗΠΑΡΙΝΗ!!! ΟΧΙ EDTA!!!
  Συλλέξτε και προετοιμάστε τα δείγματα ορού χρησιμοποιώντας τυπικές κλινικές εργαστηριακές διαδικασίες. Διαχωρίστε τον ορό, το συντομότερο δυνατό. Χρησιμοποιείστε μόνο καθαρά, μη αιμολυμένα δείγματα.
 • [Ορός]
  Συλλέξτε και προετοιμάστε τα δείγματα ορού χρησιμοποιώντας τυπικές κλινικές εργαστηριακές διαδικασίες. Διαχωρίστε τον ορό, το συντομότερο δυνατό.
  Χρησιμοποιείστε μόνο καθαρά, μη αιμολυμένα δείγματα.
 • Πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν
  – Λιπαιμικό αίμα (λευκό ή γαλακτώδες δείγμα)
  – Αιμολυμένο αίμα (ροζ έως κόκκινο)
  – Ικτερικό αίμα (βαθύ κίτρινο)
  Το δείγμα μπορεί να ομογενοποιηθεί ξανά.

        ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ TEST

Προσοχή! Το VetExpertRapid Feline T4 Test είναι τεστ σύγκρισης. Αυτό σημαίνει ότι σε υψηλή συγκέντρωση T4 ΔΕΝ είναι ορατή η γραμμή (T), ενώ σε χαμηλή συγκέντρωση είναι ορατή. Ερμηνεύστε προσεκτικά τα αποτελέσματα.
Μία έγχρωμη γραμμή θα εμφανιστεί στο αριστερό τμήμα του παραθύρου αποτελέσματος για να δείξει ότι το test λειτουργεί σωστά. Αυτή η γραμμή είναι η γραμμή ελέγχου (στο γράμμα C). Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου αποτελέσματος φαίνονται τα αποτελέσματα της δοκιμής. Εάν κάποια άλλη έγχρωμη γραμμή εμφανιστεί στο δεξιό τμήμα του παραθύρου αποτελέσματος , είναι η γραμμή δοκιμής (στο γράμμα Τ).
Οι δύο γραμμές, μπορεί να έχουν διαφορετική ένταση στο χρώμα τους.

Εάν δεν είστε σίγουρος για την κατάταξη του δείγματος, υπολογίστε τη χαμηλότερη συγκέντρωση.

 

 • TT4 < 40 ng/ml
  Οι δύο γραμμές (T) 40 και 80 είναι ορατές, συνολικά φαίνονται 4 γραμμές.Ο υπερθυρεοειδισμός δεν είναι πιθανός. Η συγκέντρωση TT4 δεν είναι υψηλή.Τη στιγμή της δοκιμής, μία τεχνητά χαμηλή τιμή T4 μπορεί να υπάρχει. Πιθανές αιτίες, παρά την ύπαρξη υπερθυρεοειδισμού, μπορεί να είναι: πρώιμο στάδιο, παρουσία άλλων νοσημάτων, συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές. Σε αρνητικό αποτέλεσμα, σε γάτες με συμπτώματα, επανεξετάστε ύστερα από μερικές εβδομάδες.
 • TT4 40-80 ng/ml
  Η γραμμή 80 είναι ορατή, έστω και αχνά. Η γραμμή 40 δεν είναι ορατή.
  (σε μερικά οριακά δείγματα, σπανίως μπορεί να εμφανιστεί πολύ αχνά η γραμμή 40.) Διαπιστώνεται πιθανός ήπιος υπερθυρεοειδισμός
 • TT4> 80 ng/ml
  Καμία γραμμή από τις 40 και 80 δεν είναι ορατή. Ο σοβαρός υπερθυρεοειδσμός είναι πολύ πιθανός.
 • Μη έγκυρο αποτέλεσμα
  Αν η πορφυρή γραμμή ( “C”) δεν είναι ορατή μέσα στο παράθυρο αποτελέσματος μετά από την εκτέλεση της διαδικασίας, το αποτέλεσμα θεωρείται άκυρο. Οι οδηγίες μπορεί να μην έχουν ακολουθηθεί σωστά ή το test μπορεί να έχει αλλοιωθεί. Συνιστάται τα δείγματα να επανελέγχονται.

         
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρά το γεγονός ότι το VetExpert Rapid Feline T4 Test είναι πολύ ακριβές, ένα χαμηλό ποσοστό εσφαλμένων αποτελεσμάτων μπορεί να συμβεί. Απαιτούνται επιπρόσθετες κλινικές δοκιμές, εάν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι αμφίβολα. Όπως συμβαίνει με όλες τις διαγνωστικές δοκιμασίες, μια οριστική κλινική διάγνωση δεν θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα μίας μόνο δοκιμασίας, αλλά πρέπει να γίνεται αξιολογώντας το σύνολο των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search