fpv_fcov_giardia-all

Feline Panleukopenia / FIP / Giardia Ag

Πανλευκοπενία, Λ.Περιτονίτιδα, Τζιαρντίωση

         
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το VetExpert Rapid FPV/FCoV/Giardia Ag Test είναι μια χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων Giardia και των ιών πανλευκοπενίας-Corona  της γάτας σε κόπρανα. Το VetExpert Rapid FPV/FCoV/Giardia Ag Test έχει δύο γράμματα  “Τ” και “C”, ως γραμμή δοκιμής (Test line)  και γραμμή ελέγχου (Control line) στην επιφάνεια της συσκευής. Και οι δύο γραμμές  στο παράθυρο αποτελέσματος δεν είναι ορατές, πριν από την εφαρμογή κάποιου  δείγματος. Η γραμμή ελέγχου χρησιμοποιείται διαδικαστικά, και πρέπει πάντα  να εμφανίζεται,  εάν η διαδικασία εκτελείται σωστά και τα αντιδραστήρια λειτουργούν. Μια μωβ γραμμή δοκιμής θα είναι ορατή στο παράθυρο αποτελέσματος, αν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες  αντιγόνων στο δείγμα. Στη γραμμή δοκιμής χρησιμοποιούνται ειδικά επιλεγμένα αντισώματα ως υλικά δέσμευσης και ανίχνευσης. Αυτά επιτρέπουν στο VetExpert Rapid FPV/FCoV/Giardia Ag Test να εντοπίζει αντιγόνα  στα κόπρανα με  ένα πολύ υψηλό βαθμό ακρίβειας.

        ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

 • Μόνο για κτηνιατρική διαγνωστική χρήση και μόνο για χρήση σε γάτα. Να μην χρησιμοποιείται σε άλλα ζώα.
 • Η συσκευή είναι ευαίσθητη στην υγρασία και στην υψηλή θερμοκρασία. Κάνετε το τεστ αμέσως μόλις βγάλετε τη συσκευή από το αλουμινένιο περίβλημα.
 • Μην επαναχρησιμοποιείτε τα test.
 • Εφαρμόστε το δείγμα κρατώντας την πιπέτα κάθετα.
 • Μην ακουμπάτε τη μεμβράνη στο παράθυρο ανάγνωσης των αποτελεσμάτων.
 • Μην χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης που αναγράφονται στην ετικέτα.
 • Μην χρησιμοποιείτε το test εάν η θήκη είναι κατεστραμμένη ή η σφραγίδα είναι σπασμένη.
 • Τα συστατικά αυτού του κιτ έχουν έλεγχο της ποιότητας ως συγκεκριμένη παρτίδα. Μην αναμιγνύετε εξαρτήματα από διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας.
 • Όλα τα δείγματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά. Φορέστε γάντια όταν χειρίζεστε τα δείγματα. Πλένετε τα χέρια σας μετά το πέρας της διαδικασίας.
 • Απορρίψτε ότι έχει απομείνει, με τρόπο σύμφωνο με την εθνική και τοπική νομοθεσία.

         
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το κιτ μπορεί να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου  (2 ~ 30 ° C) ή στο ψυγείο. Το κιτ είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω στην ετικέτα της συσκευασίας.

ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Μην αποθηκεύετε το κιτ δοκιμών στο άμεσο ηλιακό φως.

        ΣΥΛΛΟΓΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 • Η δοκιμή θα πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας μόνο κόπρανα γάτας.
 • Τα δείγματα θα πρέπει να ελέγχονται αμέσως μετά τη συλλογή τους.
 • Εάν τα δείγματα δεν χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά τη συλλογή τους, θα πρέπει να φυλαχτούν στο ψυγείο (2 ~ 8 ° C) για 24 ώρες. Για περισσότερο χρόνο αποθήκευσης , καταψύξτε τα δείγματα σε θερμοκρασία τουλάχιστον -20 ° C.
 • Η ποσότητα των κοπράνων στο δείγμα μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Ακολουθήστε την παρακάτω φωτογραφία. Η υπερβολική ποσότητα κοπράνων μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
  1. Όχι αρκετό
  2. Καλή ποσότητα
  3. Καλή ποσότητα
  4. Υπερβολική ποσότητα

         
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 • Όλα τα αντιδραστήρια θα πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χρήση (15 ~ 30 ° C).
 • Συλλέξτε το δείγμα κοπράνων με το βαμβακοφόρο στειλεό.
 • Εισάγετε το δείγμα στα σωληνάρια και ανακατέψτε καλά για περίπου 10 δευτερόλεπτα στο καθένα.
 • Περιμένετε 1 λεπτό για να κατακαθήσουν τα μεγάλα σωματίδια.
 • Αφαιρέστε το test από την αλουμινένια συσκευασία και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
 • Πάρτε το ανακατεμένο δείγμα με το σταγονόμετρο.
 • Ρίξτε 4 σταγόνες στην υποδοχή – προσεκτικά, σταγόνα σταγόνα. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό σταγονόμετρο σε κάθε φιαλίδιο. Διαφορετικό για τη Giardia, διαφορετικό για Πανλευκοπενία-Corona.
 • Αρχίστε το χρονόμετρο. Το δείγμα θα αρχίσει να ρέει στο παράθυρο αποτελέσματος. Δεδομένου ότι η δοκιμή αρχίζει να λειτουργεί, θα δείτε ένα πορφυρό χρώμα να μετακινείται κατά μήκος του παραθύρου αποτελέσματος στο κέντρο του test. Εάν δεν εμφανιστεί μετά από 1 λεπτό, ρίξτε μία ακόμα σταγόνα.
 • Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα των δοκιμών σε 10 λεπτά. Μην ερμηνεύετε μετά από 20 λεπτά.

Λήψη δείγματος από κόπρανα.

Βυθίζουμε το στειλεό στο αραιωτικό υγρό και ανακατεύουμε.

Απομακρύνουμε το στειλεό πιέζοντας στο τοίχωμα του σωλήνα.

Με μιά πιπέτα παίρνουμε την απαιτούμενη ποσότητα.

Ανάγνωση του αποτελέσματος στον κατάλληλο χρόνο.

        ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ TEST

Μία έγχρωμη γραμμή θα εμφανιστεί στο αριστερό τμήμα του παραθύρου αποτελέσματος για να δείξει ότι το test λειτουργεί σωστά. Αυτή η γραμμή είναι η γραμμή ελέγχου (στο γράμμα C). Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου αποτελέσματος φαίνονται τα αποτελέσματα της δοκιμής. Εάν κάποια άλλη έγχρωμη γραμμή εμφανιστεί στο δεξιό τμήμα του παραθύρου αποτελέσματος , είναι η γραμμή δοκιμής (στο γράμμα Τ).

 • Αρνητικό αποτέλεσμα Η παρουσία μόνο μία γραμμής ( “C”) μέσα στο παράθυρο αποτελέσματος υποδεικνύει αρνητικό αποτέλεσμα.
 • Θετικό αποτέλεσμα Η παρουσία των δύο γραμμών ( “Τ” και “C”) στο παράθυρο αποτελέσματος, ανεξάρτητα από το ποια εμφανίζεται πρώτη, υποδεικνύει ένα θετικό αποτέλεσμα.
 • Μη έγκυρο αποτέλεσμα Αν η πορφυρή γραμμή ( “C”) δεν είναι ορατή μέσα στο παράθυρο αποτελέσματος μετά από την εκτέλεση της διαδικασίας, το αποτέλεσμα θεωρείται άκυρο. Οι οδηγίες μπορεί να μην έχουν ακολουθηθεί σωστά ή το test μπορεί να έχει αλλοιωθεί. Συνιστάται τα δείγματα να επανελέγχονται.

         
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 • Παρά το γεγονός ότι το VetExpert Rapid FPV/FCoV/Giardia Ag Test είναι πολύ ακριβές, ένα χαμηλό ποσοστό εσφαλμένων αποτελεσμάτων μπορεί να συμβεί. Απαιτούνται επιπρόσθετες κλινικές δοκιμές, εάν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι αμφίβολα. Όπως συμβαίνει με όλες τις διαγνωστικές δοκιμασίες, μια οριστική κλινική διάγνωση δεν θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα μίας μόνο δοκιμασίας, αλλά πρέπει να γίνεται αξιολογώντας το σύνολο των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων.
 • Το παράθυρο αποτελέσματος μπορεί να έχει ένα ελαφρώς ροζ χρώμα. Αυτό δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα.
 • Οι εταιρείες παρασκευής και διανομής του τεστ δεν φέρουν ευθύνη για τις συνέπειες κακής χρήσης ή εσφαλμένης ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search